arhitektūras dienai veltītais plakātsAr arhitektūras palīdzību mēs varētu mēģināt atrisināt divas no šobrīd aktuālākajām planētas problēmām, proti, vides degradācija un aizvien pieaugošās cilvēces vajadzības. Arhitekti varētu mainīt uzvedības modeļus, kas iznīcina vēsturisko mantojumu, degradē vidi, noplicina resursus un veicina sociālo nevienlīdzību.

Ar arhitektūras palīdzību mēs varētu padarīt pasauli labāku visiem cilvēkiem. Vajadzētu projektēt tā, lai saglabātu dabiskās ainavas un novērstu vērtīgo lauksaimniecības zemju iznīcināšanu. Izmantojot pareizu projektēšanas pieeju, mēs varētu apmierināt strauji augošās cilvēces vajadzības, jo lielākā daļa pasaules iedzīvotāju mīt lielpilsētās.

Arhitekti, kuru skaits pasaulē šobrīd sasniedz aptuveni 3,2 miljonus, kopīgi apņemas nodrošināt visiem planētas iedzīvotājiem pamatpakalpojumus; padarīt mūsu pilsētas tīrākas un veselīgākas; palīdzēt grūtībās nonākušiem cilvēkiem; kā arī nodrošināt ikvienam drošāku un pieejamāku publisko ārtelpu.

Mēs zinām, cik arhitektūrai ir liela ietekme, un mēs ar to dalīsimies. . . ar visiem, lai padarītu pasauli labāku. Pievienojieties arī Jūs Starptautiskai Arhitektu savienībai (UIA), UIA padomei un mūsu domubiedriem visā pasaulē!

TOMASS VONJĒRS (FAIA, RIBA)
UIA prezidents / Starptautiskā arhitektu savienība

Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex