arhitektūras dienai veltītais plakātsAr arhitektūras palīdzību mēs varētu mēģināt atrisināt divas no šobrīd aktuālākajām planētas problēmām, proti, vides degradācija un aizvien pieaugošās cilvēces vajadzības. Arhitekti varētu mainīt uzvedības modeļus, kas iznīcina vēsturisko mantojumu, degradē vidi, noplicina resursus un veicina sociālo nevienlīdzību.

Ar arhitektūras palīdzību mēs varētu padarīt pasauli labāku visiem cilvēkiem. Vajadzētu projektēt tā, lai saglabātu dabiskās ainavas un novērstu vērtīgo lauksaimniecības zemju iznīcināšanu. Izmantojot pareizu projektēšanas pieeju, mēs varētu apmierināt strauji augošās cilvēces vajadzības, jo lielākā daļa pasaules iedzīvotāju mīt lielpilsētās.

Arhitekti, kuru skaits pasaulē šobrīd sasniedz aptuveni 3,2 miljonus, kopīgi apņemas nodrošināt visiem planētas iedzīvotājiem pamatpakalpojumus; padarīt mūsu pilsētas tīrākas un veselīgākas; palīdzēt grūtībās nonākušiem cilvēkiem; kā arī nodrošināt ikvienam drošāku un pieejamāku publisko ārtelpu.

Mēs zinām, cik arhitektūrai ir liela ietekme, un mēs ar to dalīsimies. . . ar visiem, lai padarītu pasauli labāku. Pievienojieties arī Jūs Starptautiskai Arhitektu savienībai (UIA), UIA padomei un mūsu domubiedriem visā pasaulē!

TOMASS VONJĒRS (FAIA, RIBA)
UIA prezidents / Starptautiskā arhitektu savienība