Rīgas pilsētas arhitekta kolēģija
Aģentūras darbības stratēģija
nākamajiem gadiem

Atklātā Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas sēdē diskutēja par Pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” līdzšinējo veikumu un stratēģijas projektu nākamajiem gadiem.

Jūsu profesionālais padoms gadu gaitā ir veidojis un stiprinājis aģentūras pausto un aizstāvēto nostāju arhitektūras, būvniecības un pilsētplānošanas nozarēs. Kopā esam ietekmējuši un pilnveidojuši nozarei būtiskus procesus Rīgas pilsētā – tagad pienācis laiks kopīgi atskatīties uz paveikto un vienoties par nākamajiem svarīgajiem soļiem.

Aģentūra kopā a pilsētas administrāciju ir sākusi sava līdzšinējā veikuma izvērtējumu un atvērusi diskusiju par nākotnes izaicinājumiem, tādēļ Jūsu vērtējumam un pilnveidošanai tiks nodots aģentūras darbības stratēģijas projekts nākamajiem gadiem. Jūsu izteiktie viedokļi, kritika un ieteikumi tiks izvērtēti un iekļauti atbilstošajos dokumentos.

Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas sēde notika ceturtdien, šī gada 18. jūnijā plkst. 14:00 platformā ZOOM. 

Video ieraksts:

Prezentācija:

RPAB Prezentacija Page 01

 

DIENASKĀRTĪBA:

  • Aģentūras šā brīža loma un funkcijas pašvaldībā, jeb kā mums ir veicies līdz šim? 
  • Aģentūras turpmākā loma un funkcijas pašvaldībā, jeb kā mums pilnveidot un paplašināt savu darbību?

 

PIELIKUMI:

Diskusijas kvalitātes nodrošināšanai aicinām Jūs skatīt un detalizēti komentēt pievienoto dokumentu:

Informatīvi iepazīties ar pievienotajiem dokumentiem:

 

Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex