Rīgas pilsētas arhitekta kolēģija
Aģentūras darbības stratēģija
nākamajiem gadiem

Atklātā Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas sēdē diskutēja par Pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” līdzšinējo veikumu un stratēģijas projektu nākamajiem gadiem.

Jūsu profesionālais padoms gadu gaitā ir veidojis un stiprinājis aģentūras pausto un aizstāvēto nostāju arhitektūras, būvniecības un pilsētplānošanas nozarēs. Kopā esam ietekmējuši un pilnveidojuši nozarei būtiskus procesus Rīgas pilsētā – tagad pienācis laiks kopīgi atskatīties uz paveikto un vienoties par nākamajiem svarīgajiem soļiem.

Aģentūra kopā a pilsētas administrāciju ir sākusi sava līdzšinējā veikuma izvērtējumu un atvērusi diskusiju par nākotnes izaicinājumiem, tādēļ Jūsu vērtējumam un pilnveidošanai tiks nodots aģentūras darbības stratēģijas projekts nākamajiem gadiem. Jūsu izteiktie viedokļi, kritika un ieteikumi tiks izvērtēti un iekļauti atbilstošajos dokumentos.

Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas sēde notika ceturtdien, šī gada 18. jūnijā plkst. 14:00 platformā ZOOM. 

Video ieraksts:

Prezentācija:

RPAB Prezentacija Page 01

 

DIENASKĀRTĪBA:

  • Aģentūras šā brīža loma un funkcijas pašvaldībā, jeb kā mums ir veicies līdz šim? 
  • Aģentūras turpmākā loma un funkcijas pašvaldībā, jeb kā mums pilnveidot un paplašināt savu darbību?

 

PIELIKUMI:

Diskusijas kvalitātes nodrošināšanai aicinām Jūs skatīt un detalizēti komentēt pievienoto dokumentu:

Informatīvi iepazīties ar pievienotajiem dokumentiem: