Dr. Saša Cenkova (Sasha Tsenkova)

Plānošanas un starptautiskās attīstības pasniedzēja

Kalgari universitātes Vides dizaina fakultātē
Kanāda

IZGLĪTĪBA

Doktora grāds plānošanā un ģeogrāfijā (Toronto Universitāte)
Humanitāro zinātņu maģistra grāds pilsētas studijās (Saseksas Universitāte)
Doktora grāds arhitektūrā (Prāgas Tehniskā universitāte)
Maģistra grāds arhitektūrā (Sofijas Universitāte)

AUTOBIOGRĀFIJA

Savā zinātniskajā darbībā galveno uzmanību vienmēr esmu pievērsusi starpnozaru pētījumiem. Mana specializācija ir ilgtspējīgas pilsētas, pilsētplānošana un pilsētu attīstības vadība, mājokļu politika un pilsētu attīstības salīdzinošā analīze. Veicot pētījumus un strādājot Pasaules Bankas, Eiropas Padomes un ANO uzdevumā, esmu piedalījusies dažādu mājokļu un pilsētplānošanas projektu īstenošanā vairāk nekā 20 valstīs Centrāleiropā, Austrumeiropā, Latīņamerikā un Centrālajā Āzijā. Esmu publicējusi 25 grāmatas un monogrāfijas par pētījumu rezultātiem, kā arī vairāk nekā 70 rakstus par pilsētvides politiku, pilsētvides atjaunošanu, pilsētu ilgtspējību un mājokļu politiku. Esmu saņēmusi starptautisku atzinību, vairākas prestižas balvas un stipendijas, piemēram, Killam Fellowship stipendiju, Urban Studies Fellowship pilsētas studiju stipendiju, Sasakavas (Sasakawa) stipendiju, Starptautisko miera stipendiju un Britu padomes balvu. Pēdējo 25 gadu laikā esmu lasījusi lekcijas par pilsētu ilgtspējību dažādās universitātēs, esmu bijusi vieslektore Zviedrijā, Skotijā, Latvijā, Nīderlandē, Austrijā un Bulgārijā. Labprāt kopā ar studentiem iesaistos dažādos pētniecības projektos Pilsētu, politikas un plānošanas laboratorijas ietvaros, un pēdējo astoņu gadu laikā esmu bijusi vairāk nekā 40 maģistra darbu vadītāja.

Mana pētnieciskā un profesionālā darbība aptver plašu tēmu un interešu loku, un tās var iedalīt divās tematiskās jomās, proti, mājokļu un pilsētvides salīdzinošā izpēte un ilgtspējīga pilsētplānošana. Pirms sāku strādāt Kalgari universitātē 1999. gadā biju izpētes projektu vadītāja vairāk nekā 20 pētniecības projektos, kuru kopējā vērtība ir 1 470 000 ASV dolāru.

STIPENDIJAS UN BALVAS (1996.–2012. g.)

 • Stipendiāte Sodertornas (Södertörn) universitātes Baltijas un Austrumeiropas studiju centrā, 2012.g.
 • Kanādas Sociālo un humanitāro zinātņu pētniecības padomes (SSHRC) stipendija, 2009.-2012. g.
 • ANO Eiropas Ekonomikas komisija, vides jautājumi, Ženēva, 2007. g.
 • Killam Resident Fellowship stipendija, Kalgari universitāte, 2007. g.
 • Viespētniece Delftas Tehnoloģiju universitātes OTB Pētniecības institūtā, Nīderlande, 2006. g.
 • Stipendiāte Kalgari universitātes Progresīvās politikas institūtā, Kalgari, 2005. g.
 • Starptautisko akadēmisko attiecību stipendija, Kanādas Ārlietu ministrija, Otava, 2004. g.
 • Pilsētas studiju žurnāla stipendija, 2003. g.
 • Goda stipendiāte, sociālās zinātnes, Glāzgovas universitāte, 2003. g.
 • Viespētniece Mājokļu un pilsētvides pētniecības institūtā, Jevle, Zviedrija, 2003. gada rudenī.
 • Biogrāfija iekļauta Amerikas Biogrāfiju institūta 12. izdevumā.
 • Kalgari universitātes Learning Commons Fellowship stipendija, 2001. g.
 • Pilsētu alianses balva City Alliance/Habitat Award par Sofijas pilsētas attīstības stratēģiju, 2001. g..
 • Amerikas Bibliogrāfijas institūta balva „Gada sieviete”, 1999. g.
 • Kanādas Sabiedrisko un humanitāro zinātņu pētniecības padomes (SSHRC) stipendija doktorantūras studijām, 1998.–1999. g.
 • Kanādas Universitāšu un koledžu asociācijas stipendija, 1997. g.
 • Kanādas Sabiedrisko un humanitāro zinātņu pētniecības padomes (SSHRC) stipendija doktorantūras studijām, 1996.–1997. g.

Sasha Tsenkova: Curriculum Vitae

KONTAKTINFORMĀCIJA

Dr. Sasha Tsenkova, EVDS, University of Calgary (Kalgari universitātes Vides dizaina fakultāte)
2500 University Drive NW, Calgary, AB T2N 1N4 
tālr.: (+1) 403.220.2155; fakss: 403.284.4399
http://evds.ucalgary.ca/profiles/sasha-tsenkova
Pilsētu, politikas un plānošanas laboratorija: http://www.ucalgary.ca/cities/

Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex