Rīgas Kongresu nama jaunā zāle, otrdiena, 2013. gada 29. oktobris

10:00
1. Pētniecība. Moderators: Sandra Treija

Una Īle. Dzīvojamo rajonu iekškvartālu ainaviskā kvalitāte Latvijas pilsētās
Agnese Sofija Kusmane. Ikdienas dzīve jaunajos dzīvojamajos rajonos Rīga. Pilsētvides dizains, 1954 - 1985
Everyday Life in New Residential Areas in Riga: Urban Design, 1954-1985

Pēteris Šķiņķis, Gunta Lukstiņa. Iedzīvotāju sociālais sastāvs un vajadzības dzīvojot daudzstāvu dzīvojamā rajonā.
Lolita Čače. Rīgas daudzdzīvokļu namu mikrorajonu ilgtspējīga attīstība — esošās situācijas izpēte.
Renewal of large scale housing estates – studies of open space quality and usage
Edgars Berziņs.
Mērķi un kritēriji Rīgas pēckara mikrorajonu revitalizācijas kontekstā.
Objectives and criteria in the context of revitalisation of post-war residential districts of Riga

Kafijas pauze

13:00
2. Dizains. Moderators: Uģis Kaugurs

Aleksandrs Feļtins. Izpēte mikrorajona diversifikācijai: Paternu valoda lietotāju kontroles sekmējošām pilsētvides dizainam lielmēroga pēckara apkaimēs. 
Research on how to diversify microrayon. A pattern language for user control facilitating urban design in large postwar estates.
Ligita Breģe. Dizaina risinājumi kā labbutību veicinošs faktors Rīgas mikrorajonu pagalmos.
Design Solutions as a Factor Promoting Well-being in the Courtyards of Riga’s Housing Estates
Madara Laure. Publiskās telpas deficīts Rīgas pēckara daudzdzīvokļu namu mikrorajonos.
Mana Rīga. Pieredzēt pilsētu — Rīgas mikrorajonu dažādi raksturi un palešu mēbeles dzīves cikls vidē. 
Jomante Valiulyte. Bringing mass housing estates back to life by using sustainable urban design strategies.

Kafijas pauze

16:00
3. Stratēģija. Moderators: Arne Riekstiņš

Inga Raukas un Karin Tõugu: TAB vision competition "Recycling Socialism". Inga will share her experience as the jury member and Karin as the curator.

18:00

Sasha Tsenkova Improving Riga's Neighbourhoods: Strategic Priorities, Investment and Resilience (Publiskā lekcija)

* referātu secība var mainīties

Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex