Aicinām studentus pieteikt referātus arhitekta Reinholda Šmēlinga populārzinātniskajā konferencē

Aicinām izvirzīt referātus Reinholda Šmēlinga populārzinātniskajā konferencē, ko šā gada 29. oktobrī organizē Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas pilsētas arhitekta birojs”. Konferences tēma – „Rīgas iedzīvotāju šodiena un nākotne pēckara daudzdzīvokļu namu mikrorajonos – pilsēttelpas transformācijas iespējas un izaicinājumi”. Īpaši aicinām arhitektūras, pilsētplānošanas, pilsētekonomikas, pilsētpētniecības, nekustamā īpašuma apsaimniekošanas, urbānā dizaina, ainavu arhitektūras, funkcionālā dizaina un vides mākslas studentus.

Dalībai konferencē meklējam referātus par šādiem jautājumiem:

  • pilsētplānošanas definīciju un leksikona problemātika pilsētvidi aprakstošajā profesionālajā frazeoloģijā;
  • pētījums par Rīgas pēckara daudzdzīvokļu namu mikrorajonu telpiskās vides kvalitātēm;
  • ārtelpas standarts – vadlīnijas un kritēriji;
  • revitalizācijas instrumenti pēckara daudzdzīvokļu namu mikrorajonos postpadomju valstīs;
  • saglabājamās pilsētvides vērtības daudzdzīvokļu namu mikrorajonos;
  • un citi jautājumi, kas atbilst pieteiktajai tēmai.

Referāta nosaukuma un kopsavilkuma (līdz 2 lpp.) iesniegšanas termiņš ir 2013. gada 23. jūnijs.

Konferences organizatori patur tiesības atlasīt atbilstošākos tēmu un kopsavilkumu autorus, kā arī referātu skaitu prezentācijai konferencē, to priekšlasījuma laiku, ilgumu un veidu.

Konferences mērķis ir iniciēt tādas ilgtspējīgas, daudzveidīgas un iedzīvotājiem pievilcīgas arhitektūras attīstību Rīgas pilsētā, kura balstītos uz energoefektivitātes un dabas resursu taupības principiem. Konferences laikā ir plānots meklēt iespējas, kā sabiedrības un nozares profesionālās aprindas var atbalstīt tipisko mikrorajonu lokālo teritoriju kompleksu pielāgošanu mūsdienu funkcionalitātes, energoefektivitātes un estētikas prasībām, kā arī ieskicēt revitalizācijas ceļa karti.

Jautājumi, par konferenci adresējami Rīgas pilsētas arhitekta biroja direktora vietniekam - arhitektūras projektu atbalsta virziena vadītājam Ilvaram Metniekam (el.pasts: ilvars.metnieks @ riga.lv; tel. +371 67026721)

Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex