Turpinot Rīgas pilsētas arhitekta biroja 2019. gada nogalē aizsākto tēmu par Rīgas akūto vajadzību pēc paplašinātas pieejama un daudzveidīga mājokļa programmas, kas Rīgas mājokļu fonda attīstībai uzstāda ievērojami ambiciozākus energoefektivitātes mērķus, tiecas sasniegt būtiskus dzīves telpas kvalitātes uzlabojumus pilsētniekiem, stimulē ekonomiku un aptur rīdzinieku aizplūšanu no pilsētas.

Šoreiz, birojs savus spēkus apvienojis ar kolēģiem no domnīcas CERTUS un arhitektūras pētniekiem ĒTER, papildinot Rīgas konkurētspējas pētījumu RIGA X: MĀJOKLIS ar īpašā sadaļā izceltu tēzi par Mūsdienīgu un pieejamu mājokli, kā Rīgas konkurētspējas pamatelementu.

Diskusijas tēmās:

  • Pieejams mājoklis – Rīgas pilsētas starptautiskās konkurētspējas pamata pīlārs
  • Mājokļu programma Rīgai – labāki, efektīvāki un gudrāki veidi, kā strauji uzsākt gan kompleksu un ambiciozu veco mājokļu renovāciju, gan noņemt šķēršļus un pārdomāti stimulēt jaunu un pieejamu mājokļu celtniecību.
  • Starptautisku finanšu avotu gatavība iesaistīties ambiciozās mājokļu programmās – dažādi iespējamie modeļi un to priekšrocības, tostarp, labāko piemēru apskats no kaimiņvalstīm.
  • Ceļa karte un nākamie soļi, lai Rīgā būtu pieejams un daudzveidīgs mājoklis. Darbi, kurus varam uzsākt jau šodien.

Pasākums norisinājās četrās daļās:

Atklāšanas uzrunas

Mārtiņš Staķis, Rīgas domes priekšsēdētājs <video>
Gvido Princis, Rīgas pilsētas arhitekts <video>

Divas prezentācijas

Divas prezentācijas par tūlītēju vajadzību pēc mājokļu programmas Rīgā, par iespējamiem modeļiem un par principiem kā veidot šo redzējumu runās
a. Kristaps Kaugurs, Rīgas pilsētas arhitekta birojs - <prezentācija> <video>
b. Dagnija Smilga - Ēter un domnīca Certus - <prezentācija> <video>

Finanšu iespējas - 1. diskusiju bloks

<video> Nacionālās politikas līmenis veido un nosaka finanšu un normatīvo vidi. Rīgai tajā jārod savs redzējums ambiciozai mājokļu programmai, tāpēc diskusiju sāksim ar darba laukuma iezīmēšanu un noteikumu definēšanu.
a. Mārtiņš Zemītis - Eiropas Komisijas pārstāvniecībā Latvijā - <prezentācija>
b. Ilze Beināre - LR EM Valsts sekretāra vietniece
c. Ilze Oša - LR VARAM Valsts sekretāra vietniece
d. Ints Dāderis - LR FM ministra padomnieks

Ar ko sākt? - 2. diskusiju bloks

<video> Pārmaiņas sākas ar vīziju un apņēmību, tāpēc RĪgas domes galveno, par nozari atbildīgo komiteju pārstāvjus, kā arī investoru un plānošanas ekspertu pārstāvjus aicināsim iezīmēt savu redzējumu par vajadzībām, iespējām un vērienu ar kādu esam gatavi pievērsties situācijas sakārtošanai.
a. Mārtiņš Vanags - Nekustamā īpašuma attīstītāju alianses vadītājs
b. Ilmārs Millers - SIA Millers&Gabrilovičs
c. Elmārs Martinsons - SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” valdes loceklis
d. Reinis Bērziņš - ALTUM valdes priekšsēdētājs
e. Inese Andersone - RD Pilsētas attīstības komitejas vadītāja
f. Edmunds Cepurītis - RD Mājokļu un vides komitejas vadītājs
g. Viesturs Celmiņš - pētījuma Riga X līdzautors

2019.g. konferencē sākām sarunu par PIEEJAMA UN DAUDZVEIDĪGA MĀJOKĻA PROGRAMMU RĪGAI

2019. gada Rīgas pilsētas arhitekta biroja konference ir veiksmīgi aizvadīta, bet tās iesāktās tēmas aizvien pieņemas savā nozīmībā. Atgādini sev par iepriekš runāto un pārlapo konferences prezentācijas, bukletu un konferences tēmas izklāstu.
Atsauc atmiņā runāto!

Rīgas pilsētas arhitekta birojs jau kopš 2011. gada virza un aktualizē dažādas ar pieejama un daudzveidīga mājokļa nepieciešamību saistītas tēmas Rīgas pilsētas kontekstā. Šo gadu laikā birojs rīkojis vairākas konferences un veicis pētījumus, iniciējis dažāda līmeņa ekspertu diskusijas, uzsācis pilotprojektus, rosinājis studentu un akadēmiskās vides interesi par jomas izpēti, kā arī pārstāvējis Rīgas pašvaldību dažādās Eiropas mēroga iniciatīvās, kas saistītas ar mājokļa jautājumiem.

Rīgas Attīstības programmas 2021-2027 izstrādes procesā Rīgas pilsētas arhitekta birojam uzticēts vadīt Mājokļu attīstības un Kvalitatīvas pilsētvides tematiskā plānojuma darba grupas, kuru galvenais nolūks ir esošā likumdošanas rāmja ietvarā meklēt iespējas Rīdziniekiem nodrošināt kvalitatīvu dzīves telpu mājoklī un ārpus tā.

Vienlaikus aģentūra uzsvērusi nepieciešamību un guvusi atbalstu paplašinātas Pieejama un daudzveidīga mājokļa programmas nepieciešamībai Rīgā, kurā iekļaujamas un vietējam kontekstam piemērojamas Eiropas Komisijas Pilsētvides iniciatīvas Mājokļu partnerības (2016-2018) gala ziņojumā pieņemtās atziņas. Ziņojums uzsver nepieciešamību Eiropas Savienības institūciju mērogā rast labāku normatīvo regulējumu pieejama un daudzveidīga mājokļa politikas aktivizēšanai Eiropā, bet īpaši jaunajās ES dalībvalstīs, sekmēt jaunu finanšu avotu novirzīšanu šī mērķa īstenošanai, kā arī veicināt labo piemēru un pieredzes apmaiņu valstu un pašvaldību līmenī.

Saglabāt
Cookies lietotāja iestatījumi
Mēs izmantojam cookies lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu lapā. Ja noraidi cookies, tad lapa var pilnvērtīgi nestrādāt.
Apstiprināt visu
Noraidīt visu
Skatīt vairālk
Unknown
Unknown
Apstiprināt
Noraidīt
$family
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
Apstiprināt
Noraidīt
each
Apstiprināt
Noraidīt
Clone
Apstiprināt
Noraidīt
clean
Apstiprināt
Noraidīt
invoke
Apstiprināt
Noraidīt
associate
Apstiprināt
Noraidīt
link
Apstiprināt
Noraidīt
contains
Apstiprināt
Noraidīt
append
Apstiprināt
Noraidīt
getLast
Apstiprināt
Noraidīt
getRandom
Apstiprināt
Noraidīt
include
Apstiprināt
Noraidīt
combine
Apstiprināt
Noraidīt
erase
Apstiprināt
Noraidīt
empty
Apstiprināt
Noraidīt
flatten
Apstiprināt
Noraidīt
pick
Apstiprināt
Noraidīt
hexToRgb
Apstiprināt
Noraidīt
rgbToHex
Apstiprināt
Noraidīt
$family
$hidden
Apstiprināt
Noraidīt
overloadSetter
Apstiprināt
Noraidīt
overloadGetter
Apstiprināt
Noraidīt
extend
Apstiprināt
Noraidīt
implement
Apstiprināt
Noraidīt
Hide
Apstiprināt
Noraidīt
protect
Apstiprināt
Noraidīt
attempt
Apstiprināt
Noraidīt
pass
Apstiprināt
Noraidīt
delay
Apstiprināt
Noraidīt
periodical
Apstiprināt
Noraidīt
$constructor
alias
Apstiprināt
Noraidīt
mirror
Apstiprināt
Noraidīt
pop
Apstiprināt
Noraidīt
push
Apstiprināt
Noraidīt
reverse
Apstiprināt
Noraidīt
shift
Apstiprināt
Noraidīt
sort
Apstiprināt
Noraidīt
splice
Apstiprināt
Noraidīt
unshift
Apstiprināt
Noraidīt
concat
Apstiprināt
Noraidīt
join
Apstiprināt
Noraidīt
slice
Apstiprināt
Noraidīt
indexOf
Apstiprināt
Noraidīt
lastIndexOf
Apstiprināt
Noraidīt
filter
Apstiprināt
Noraidīt
forEach
Apstiprināt
Noraidīt
every
Apstiprināt
Noraidīt
map
Apstiprināt
Noraidīt
some
Apstiprināt
Noraidīt
reduce
Apstiprināt
Noraidīt
reduceRight
Apstiprināt
Noraidīt
forEachMethod
Apstiprināt
Noraidīt
each
Clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex