Rīgas vēsturiskā centra kvartālu apbūves pasportizācijas un tālākās attīstības pase ir izstrādāta kā pamats Rīgas vēsturiskā centra kultūrvēsturiskajam mantojumam piederīgās teritorijas vispārējai inventarizācijai un attīstībai. Izstrādātās vadlīnijas palīdzēs veidot nākotnes vīzijas, nospraust mērķus un stratēģijas, kas attīstāmas dažādās pilsētplānošanas jomās. Izstrādātā pase kvartālam starp K.Valdemāra – Em.Melngaiļa – Zaļo – Dzirnavu ielām ir pirmais paraugs turpmākajam darba procesam un varēs kalpot kā darbības bāze citu kvartālu inventarizācijai un attīstībai. RVC kvartālu teritorijas un apbūves inventarizācija ir veids, kā uzkrājot informāciju, iegūt spēju drošāk prognozēt nākotnes situācijas un gatavoties tām ar konkrētām programmām.

Rīgas vēsturiskā centra kvartālu apbūves pasportizācijas un tālākās attīstības pase

Rīgas Pilsētas arhitekta biroja vadībā atsācies darbs pie Daugavas kreisā krasta silueta / 350 ha / kompozīcijas izstrādāšanas.

Rudens darba sesijas noslēgumā plānots Daugavas kreisā krasta  koncepcijai radīt noteikumu kopumu, kas regulēs teritorijas attīstību un mērķtiecīgi izkops Pārdaugavas jauno tēlu.