(RPA «Rīgas pilsētas arhitekta birojs» iepirkums Nr. RPAB 2010/1,
sadarbībā ar pilsētplānotāju biroju «Grupa 93»)

Pētījuma Brīvības ielas – Uzvaras bulvāra ass telpiskās attīstības koncepcijas  mērķis ir apzināt telpiskās sistēmas esošās kvalitātes un trūkumus, kā arī definēt tās attīstības vadlīnijas tuvākā nākotnē un ilgtermiņā. Koncepcijā analizēta Rīgas telpiskā struktūra un Brīvības ielas – Uzvaras bulvāra ass pilsētbūvnieciskā un sabiedriskā nozīme. Lai pilnveidotu un iezīmētu kompozīcijas asi kā vienotu un nozīmīgu Rīgas telpisko elementu, koncepcijā izvirzīti vairāki priekšlikumi. Piemēram: nepieciešamība izkopt un pilnveidot pilsēttelpu visā tās garumā – katru no atšķirīgām pilsētvides struktūrām, kas veidojušās dažādos laikmetos; kopējā vienojošā prasība varētu būt kvalitāte – plānojuma, telpiskā, būvmateriālu, publiskās ārtelpas un labiekārtojuma. Brīvības ielas – uzvaras bulvāra ass attīstības koncepcijā paredzēts mērķtiecīgi izmantot katras atsevišķās zonas esošo pilsētainavu, lai kopumā izveidotu kvalitatīvu un harmoniski pievilcīgu vienotu galvenās šķērsass telpisko sistēmu.

Rīgas vēsturiskā centra kvartālu apbūves pasportizācijas un tālākās attīstības pase ir izstrādāta kā pamats Rīgas vēsturiskā centra kultūrvēsturiskajam mantojumam piederīgās teritorijas vispārējai inventarizācijai un attīstībai. Izstrādātās vadlīnijas palīdzēs veidot nākotnes vīzijas, nospraust mērķus un stratēģijas, kas attīstāmas dažādās pilsētplānošanas jomās. Izstrādātā pase kvartālam starp K.Valdemāra – Em.Melngaiļa – Zaļo – Dzirnavu ielām ir pirmais paraugs turpmākajam darba procesam un varēs kalpot kā darbības bāze citu kvartālu inventarizācijai un attīstībai. RVC kvartālu teritorijas un apbūves inventarizācija ir veids, kā uzkrājot informāciju, iegūt spēju drošāk prognozēt nākotnes situācijas un gatavoties tām ar konkrētām programmām.

Rīgas vēsturiskā centra kvartālu apbūves pasportizācijas un tālākās attīstības pase

Rīgas Pilsētas arhitekta biroja vadībā atsācies darbs pie Daugavas kreisā krasta silueta / 350 ha / kompozīcijas izstrādāšanas.

Rudens darba sesijas noslēgumā plānots Daugavas kreisā krasta  koncepcijai radīt noteikumu kopumu, kas regulēs teritorijas attīstību un mērķtiecīgi izkops Pārdaugavas jauno tēlu.