Lasīt tālāk ...

2013/14 mācību gada laikā Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas Vides mākslas apakšnozares studentes sadarbībā ar Rīgas pilsētas arhitekta biroju, Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāciju un Līvu laukuma kafejnīcu īpašniekiem veica pētījumus mākslas un urbānās vides mijiedarbībā Rīgas vēsturiskā centra apbūvē, kas kļuva par pamatu priekšlikumiem Līvu laukuma labiekārtojumam.

RPA "Rīgas pilsētas arhitekta birojs" sadarbībā ar Rīgas Domes Satiksmes Departamentu veica Anniņmuižas bulvāra un Anniņmuižas ielas savienojuma Jūrmalas gatves līdz Jūrkalnes ielai skiču projektu. Rezultāti tika apspriesti diskusijā pie Rīgas Pilsētas arhitekta biroja.

Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Ainavu arhitektūras un plānošanas specialitātes 3.kursa studenti asociētās profesores Unas Īles un lektores Natālijas Ņitavskas vadībā izstrādāja Aldara Parka atjaunošanas iespēju izpēti. 

Rīgas daudzdzīvokļu namu mikrorajonu ilgtspējīga attīstība [pilotprojekts]Esošās situācijas izpēte — I. Teritoriālais un arhitektoniskais audits

Šīs izpētes mērķis ir uz viena dzīvojamā kvartāla parauga analizēt daudzdzīvokļu dzīvojamā kvartāla lietotāju-iedzīvotāju un zemes īpašnieku saikni ar mājokļa vidi, rezultātā raksturojot attiecības starp lietotājiem-iedzīvotājiem un zemes īpašniekiem.

SIA «Zenico projekts» arhitekta Viktora Valguma prezentācija

Skatīt pētījuma Aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā” prezentāciju

(autori: Neils Balgalis, Lolita Čače, Iveta Grīviņa, Ronalds Krūmiņš
(SIA «Grupa 93»))

šķēršļi apstādījumu veidošanas realizācijai ielai atvēlētās teritorijas robežās,
ielas telpas apstādījumu struktūras veidošanas analīze saistībā ar pazemes inžnenierkomunikāciju izvietojumu, Kārļa Ulmaņa gatves un Lielirbes ielas piemērs
(RPA «Rīgas pilsētas arhitekta birojs» sadarbībā ar SIA «Grupa 93»)