REINHOLDA ŠMĒLINGA KONFERENCE 2018

OSTA UN RĪDZINIEKS

TELPISKĀS UN MENTĀLĀS PĀRMAIŅAS 100 GADOS

1. NOVEMBRIS, TALLINAS IELAS KVARTĀLS

REĢISTRĒJIES

Ielūdzam Jūs apmeklēt R. Šmēlinga konferenci “Osta un Rīdzinieks. Telpiskās un mentālās pārmaiņas 100 gados” šī gada 1. novembrī no plkst. 9.00 līdz 18.00 Tallinas ielas kvartālā (Tallinas iela 10-3, Rīga). Konferenci organizē Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” sadarbībā ar Rīgas brīvostas pārvaldi.

Rīgas pilsētas arhitekta birojs aicina pilsētniekus un nozares speciālistus uz sarunu par Rīgas pilsētas un Rīgas brīvostas “attiecībām” ikgadējās Reinholda Šmēlinga konferences ietvaros. Par sarunai atbilstošu mirkli izvēlēts brīdis, kad Rīgas brīvosta veido savu nākamās desmitgades attīstības redzējumu, arhitektu un pilsētplānotāju vidē atdzimst diskusijas par ostas atstāto teritoriju reģenerāciju un sabiedrībā populāras kļūst sarunas par ūdens un ūdensmalu publisku pieejamību un izmantošanu.

Rīga pilsētas un ostas vēsture ir cieši saistītas viena ar otru. Lai gūtu pilnīgu priekšstatu par Rīgas pilsēttelpas attīstību un tās noteicošajiem faktoriem, viena nevar tikt skatīta atstatus no otras. Gan Rīga, gan osta vairāk kā pirms astoņiem gadsimtiem dzimušas Daugavas, tās atteku un salu šūpulī ostai kļūstot par noteicošo Rīgas ekonomiskās attīstības un dzinējspēku. Pilsētas militārā nozīme, ostas ģeogrāfiskā atrašanās nozīmīgu tirdzniecības ceļu krustpunktā pilsētu jau izsenis iekļauj starp Baltijas jūras Ziemeļu reģiona nozīmīgākajām metropolēm.

Viduslaikos Rīgas osta “saaug” ar pilsētu ne tikai ekonomiskā, bet arī telpiskā nozīmē – daļu no vecpilsētas vēsturiskās apbūves veido ostas noliktavas, jeb spīķeri. Ostai augot un attīstoties ar ostu saistītajai industriālai darbībai ostas infrastruktūra atstāj pilsētas centru un plešas tālāk Ziemeļu virzienā aizņemot plašas, publiski nepieejamas teritorijas Daugavas abos krastos. Ostas fiziska attālināšanās neizbēgami atstāj izmaiņas Rīdzinieka kā ostas pilsētas iemītnieka identitātē un laika gaitā atsvešina iedzīvotājus no sajūtas, ka osta joprojām ir neatņemama daļa no Rīgas veidojot tās ekonomiku, ietekmējot pilsēttelpu un apkārtējo vidi.

Konferences programma:

 • 9:00 Viesu sagaidīšana un rīta kafija

  9:30 Rīgas pilsētas un ostas saistītā vēsture

  Rīgas pilsētas un ostas saistītās vēstures izzināšana ir būtisks priekšnosacījums, lai runātu par kopēju nākotnes redzējumu un savstarpēji papildinošu pilsētas un ostas attīstību.

  Konferenci atklāj Gvido Princis, Rīgas pilsētas arhitekts un Tallinas ielas kvartāla kurators Kaspars Lielgalvis

  Mārtiņš Mintaurs - Rīga. Pilsēta uz ūdens. (no pirmssākumiem līdz 1944. g.)

  Guntis Vāveris – Osta kā jauns kaimiņš pilsētas ziemeļos: Rīgas ostas sociālekonomiskās dimensijas Padomju okupācijas laikā (1944–1990)

  Andis Kublačovs – Pilsētas un ostas simbiozes stiprināšanas meklējumi – Rīgas pilsētas attīstības plāna 2006.-2018. gadam konteksts

  Jautājumi referentiem, video viedokļi un sarunas par pilsētas un ostas savstarpējo ietekmi vēstures ritumā

 • 12:00 Pilsēta, osta un ražošana

  Rast balansu starp pilsētu, ostu un ražošanu ir viens no svarīgākajiem mūsdienīgas un dinamiskas pilsētas izaicinājumiem.

  Sadaļu atklāj Hoverts Jans Korneliss Beils de Vrū, Nīderlandes Karalistes ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā

  Carlos O. Zepeda [NL] –Stratēģiskas izvēles veidojot pilsētvidi līdzās veiksmīgai nākotnes ostai (Roterdamas pieredze)

  Ansis Zeltiņš – Rīgas Brīvostas vīzija 2018-2028

  Gatis Pāvils – Uzņēmēju un pilsētplānotāju vajadzības un gaidas attīstoties Rīgas brīvostai

  13:20 Paneļdiskusija: Rīgas osta – vieta augstas pievienotās vērtības ražotnēm?

  Ostas attīstības vīzija un nākotnes piedāvājums uzņēmējiem, uzņēmēju vērtējums ekspektācijas. Ostas un pilsētas nākotne, izaicinājumi, riski un iespējas, piesārņojums (t.sk. troksnis), preču un pasažieru plūsmas (sastrēgumi, alternatīva transporta veidi). Pilsētas un sabiedrības interešu līdzsvars.

  • Ansis Zeltiņš, Rīgas brīvostas pārvaldnieks
  • Carlos O. Zepeda [NL] Roterdamas ostas pārstāvis
  • Gvido Princis, Rīgas pilsētas arhitekts
  • Ilze Purmale, RD Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja
 • 15:20 Sabiedrības iesaiste pilsētas, ostas un uzņēmējdarbības veidošanā

  Sabiedrības iesaiste pilsētas, ostas un uzņēmējdarbības veidošanā ir neatņemama demokrātiskas un aktīvas sabiedrības sastāvdaļa. Esošās situācijas novērtējums un pasaules piemēru analīze ir svarīgs priekšnoteikums, lai veidotos kopīgs redzējums.

  Aigars Freimanis - Sabiedrības attieksme un uzticība institūcijām (TBC)

  Lāsma Ivaska – Sabiedrības aktīvisms, komunikācija ar pašvaldību, ostu un ieteikumi komunikācijas pilnveidei

 • 16:00 Rīga + Osta = Love /// Rīdzinieku, uzņēmēju un ostas ideju ātrais randiņš

  Iespēju un jaun-ideju prezentāciju maratons "Rīga + Osta = Love" tiks veidots kā katalizators jaunu sadarbības ideju ģenerēšanai pilsētnieku, pilsētas un ostas pārvaldes starpā.

  Ideju vērtētāji un komentētāji:

  • Gvido Princis, Rīgas pilsētas arhitekts
  • Edgars Sūna, Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieks ostas attīstības jautājumos
  • Alija Turlaja, Rīgas apkaimju alianse
  • Atis Mertens, Projektu banka