adaptEEZ

Pētījumu daļu rezultāti:

Pētījuma  tehniskās  daļas uzdevums ir dažādu,  galvenokārt,  ar  ēku  tehniskajiem  jautājumiem  saistītu jautājumu analīze  –  ēku energoefektivitāte (ietekme uz klimata pārmaiņām), ēku tehniskais stāvoklis  (nolietojuma  aspekti),  ēku  renovācijas  un  rekonstrukcijas  ekonomiskie  aspekti (pielāgošanās klimata pārmaiņām potenciāla analīze), u.c.

autors Toms Bricis

Lai saprastu apstākļus, kurus nosaka pilsētas morfoloģija—ģeometrija un materiāla uzbūve—lietderīgi izmantot kompozīciju analīzi.

Atlants ir visu telpiski-sociālas sadaļas radīto kartografisko materiālu apkopojums.

Atlanta versija uz 4.01.2017. bez karšu anotācijām

Par kompozīciju analīzi jeb šo materiālu izmantošanu pētījuma gaitā lasiet šeit (under construction)

Apakškategorijas

Viis atlants

Rīgas DNK adaptācijas telpiski sociālās sadaļas blogs