Mēs nevaram izvairīties no klimata pārmaiņām, kas nākotnē nozīmē vairāk nokrišņu, augstāko jūras līmeni un siltāku laiku. Tas uzstāda Rīgai vairākus izaicinājumus. Ja mēs kā sabiedrība kavēsimies tikt ar šiem izaicinājumiem galā, nākotnē tikšana galā ar klimata pārmaiņu konsekvencēm kļūs dārga, un nākošām Rīdzinieku paaudzēm būs jāpatērē daudz vairāk resursu lai novērstu būtiskus postījumus pilsētai. Pastāv sakarība starp augošo temperatūru uz Zemes un cilvēka darbības izraisītu oglekļa dioksīda koncentrāciju atmosfērā. Mūsdienu pētniekiem par to nav šaubu. Lai gan pārmaiņas notiek globāli, klimata pārmaiņām būs virkne konsekvenču Rīgai pat neskatoties uz to, cik labi mēs spēsim ierobežot oglekļa dioksīda izmešus. Tas mums uzstāda konkrētus uzstādījumus, kuru priekša mums ir jāspēj noformulēt sava pozīcija veidojot un īstenojot pilsētas attīstības stratēģiju.

Šeit atrodamas projekta sadaļas prezentācijas materiāli.

Pētījuma daļas mērķis ir saprast pielāgošanas klimata pārmaiņām stratēģijas svarīgākus elementus, ņemot vērā klimata mainības draudus, izmantojot karstuma viļņu piemēru un saprast septiņu raksturīgu dzīvokļu namu kvartālu ievainojamības klimata riskiem pakāpi.