Pētījumu daļu rezultāti:

1. Sociālekonomisko aprēķinu daļa
2. Telpiskā un sociālā daļa
3. Vides daļa
4. Tehniskā daļa

 

 

Papildus tam pētījuma telpiskās un sociālās daļas ietvaros tika veikts RĪGAS PILSĒTAS SILTUMSALAS EFEKTA ATTĀLĀS IZPĒTES NOVĒRTĒJUMS - autors: J.Donis

 

Pētījuma telpiskā un sociālā daļas, kā arī sociālekonomisko aprēķinu daļas ietvaros tika realizētas fokuss grupu tikšanās (Fokuss grupu tikšanās materiāli atrodami zemāk):

13.01.2016. Fokuss grupas atskaites 1.daļa; 2.daļa; 3.daļa.

25.02.2016.Fokuss grupas atskaite

02.03.2016.Fokuss grupas atskaite

FOKUSGRUPU DISKUSIJU UN INTERVIJU ANALĪZE, INTERPRETĀCIJA, SECINĀJUMI UN REKOMENDĀCIJAS - autors: V.Cemiņš

 

Visa informācija un projekta rezultāti pieejami Rīgas pašvaldības aģentūrā „Rīgas pilsētas arhitekta birojs”.

Detalizētu kontaktinformāciju var atrast sadaļā Projekta vadošais partneris

 

     

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansēta un Rīgas pašvaldības aģentūras «Rīgas pilsētas arhitekta birojs» realizēta projekta „Klimata ietekmes, pielāgošanos klimata pārmaiņām un pielāgošanās iespēju sociāli ekonomisko vērtību novērtējums daudzdzīvokļu kvartālos Rīgā un Latvijā” („Rīgas daudzdzīvokļu namu mikrorajonu ilgtspējīga attīstība”)