Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.

Jūs esat aizliedzis saglabāt sīkdatnes Jūsu ierīcē. Šo lēmumu var mainīt.

Jūs esat atļāvis saglabāt sīkdatnes Jūsu ierīcē. Šo lēmumu var mainīt.

RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA KOLĒĢIJA

2007. gada 6. septembrī
Latvijas arhitektu savienība, Rīgā Torņa ielā 11/15

11.[22.] sēdes
PROTOKOLS

Sēdē piedalās:
Kolēģijas locekļi: A.Sīlis, A. Kronbergs, E. Bērziņš, J. Dambis, S. Ņikiforovs, P. Strancis, J. Dripe;
Kolēģijas goda locekļi: G. Asaris, S. Grava;
Kolēģijas padomnieki: J. Krastiņš, M. Gailis;
Īpaši aicinātas amatpersonas: E. Krastiņš;
Rīgas pilsētas arhitekta birojs: R. Bula, Z. Redberga;
Pilsētas Būvvalde: A.Cinis, V. Brūzis;
Pilsētplānošanas pārvalde: I. Purmale;
Projektēšanas biroju pārstāvji :G. Schaller, Ch. Mischke, N. Pavārs, B. Deslandes, A. Rusina, M. Malahovskis, V. Ugrimovs, E. Pētersone;
Pasūtītāju pārstāvji: A. Mariņuks;
Plašsaziņas līdzekļi: A. Riekstiņa – Diena, K.Iļjinska – BNS Sēdi vada: J. Dripe Kolēģijas sēdes dienas kārtībā:

 1. Daudzfunkcionāls darījumu komplekss – „Symbiotic Tower”, Balasta dambis 1, skiču projekts,
  Projektētājs: GmbH „SCHALLER ARCHITEKTEN”,
  Pasūtītājs: SIA „DAM Property Investments”;
 2. Grozījumi Ķīpsalas detālplānojuma teritorijai starp Ogļu ielu, Ģipša ielu, Balasta dambi un Enkura ielu, 1. redakcija,
  Projektētājs: SIA „Damsijas”,
  Pasūtītājs: SIA „ Māris Gailis un partneri”;
 3. Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka ar tirdzniecības centru A.Saharova un Pļavnieku ielas stūrī, skiču projekts,
  Projektētājs: SIA „LPL”,
  Pasūtītājs: Oskars Regža;
 4. Viesnīcas projekts Elizabetes ielā 71/73 - informatīvi,
  Projektētājs: arhitektu biroji „NAMS” un „ARCHItrāvs”,
  Pasūtītājs: Linstow International.

Kolēģijas lēmums: 1.Daudzfunkcionāls darījumu komplekss – „Symbiotic Tower” Balasta dambis, 1 skiču projekts:
1.1. Kompleksa kopapjoma kompozīciju vērtēt atzinīgi un atbalstīt tālākai projektēšanai, iesakot izvērtēt divu vienāda augstuma apjomu pielietojuma pamatotību ZA pusē pie jahtkluba;
1.2. Īpaša uzmanība pievēršama publiskās ārtelpas kvalitātei, realizējot pieejamības principu:
1.2.1. Āgenskalna līča krastmalu veidot kā kopīgas promenādes sastāvdaļu - telpiski un arhitektoniski vienotu ar blakusesošo zemes gabalu attīstību;
1.2.2. apjoma augšējos līmeņos paredzēt publiski pieejamas skatu platformas;
1.2.3. teritorijas plānojumā panākt lai auto plūsmas nešķērso gājēju plūsmas. 2. Grozījumi Ķīpsalas detālplānojuma teritorijai starp Ogļu ielu, Ģipša ielu, Balasta dambi un Enkura ielu, 1.redakcija:
2.1. Atbalstīt ieceri teritorijas attīstībai noteikt perimetrālas apbūves raksturu ar tam atbilstošajiem apbūves rādītājiem. 3. Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka ar tirdzniecības centru A.Saharova un Pļavnieku ielas stūrī, skiču projekts:
3.1. Ieteikt izstrādāt jaunu atšķirīgu apjoma risinājumu, izmantojot priekšnoteikumus, ko diktē zemes gabala īpatnējā trīsstūra forma;
3.2. Ja minētais ieteikums nav pieņemams, piedāvātais apjoma risinājums koriģējams, atsakoties no noapaļotajām formām, kas svešas esošajai pilsētvidei un izmantojot relatīvi vienkāršas taisnleņķa formas;
3.3. Skiču projektu izvērtēt būvvaldes padomes sēdē 4. Viesnīcas projekts Elizabetes ielā 71/73 - informatīvi:
4.1. Akceptēt apdrukas paņēmiena pielietojumu, lai iegūtu dažādas tonalitātes stiklojumu optimālai fasādes ritma panākšanai, ar noteikumu ka
4.1.1. tiek saglabāta stikla caurredzamība;
4.1.2. tiek garantēta apdrukas tehnoloģiskā un mākslinieciskā kvalitāte;
4.2. Atkārtoti izvērtēt apdrukas risinājumu projekta realizācijas laikā.

A. Sīlis
A. Kronbergs
E. Bērziņš
J. Dambis
S. Ņikiforovs
P. Strancis
J. Dripe