Kolēģijas sēdes dienaskārtībā bija 3 jautājumi:

1) lokālplānojums kvartālam starp Maskavas, Lāčplēša, Mazo krasta un Bārddziņu ielām (pasūtītājs SIA „Namu apsaimniekošanas projekti”). Kolēģija iepazinās ar pilsētbūvnieciskās struktūras (SIA „Metrum”) un transporta risinājumu (SIA”BRD”) izpētes rezultātiem, kā arī vērtēja potenciālās apbūves augstuma ietekmi uz apbūves aizsardzības zonas ainavu un pilsētas panorāmu Krasta ielas un Salu tilta asīs. Kopumā esošā pilsētvide un apbūves struktūra tiek vērtēta kā degradēta, vienlaicīgi atzīstot apkaimes potenciālu dzīvojamo un darījumu objektu attīstības segmentā. Konceptuāli lielākais izaicinājums ir nepieciešamība šai vietai atgriezt vēlamo pilsētvides raksturu. Kolēģija uzsver, ka kvalitatīvu pilsētvidi veidojoša pārbūve ir vēlama un veicināma, reģenerējot Maskavas ielu kā pilsētas ielu un mazinot Lāčplēša ielas tranzīta negatīvo ietekmi uz apkaimes vides kvalitāti. Respektējot UNESCO aizsardzības zonas vērtības un Maskavas priekšpilsētas aizsardzības zonas uzstādījumus, tiek atzīts, ka apbūve ar maksimālo stāvu skaitu līdz 9. stāviem pilsētbūvnieciski akcentēs kvartāla nozīmi pilsētvidē un negatīvi neietekmēs esošās un atjaunojamās Maskavas priekšpilsētas raksturu veidojošās pilsētvides kvalitātes. (prezentācija šeit)

2) lokālplānojuma kvartālam starp Kojusalas un Krasta ielām (pasūtītājs SIA „ORLANDO”) izskatīšana pārceļas uz nākamo kolēģijas sēdi.

3) Gada balvas Rīgas arhitektūrā balvu pretendenti. Izskatot SIA „Forma” veikto pētījumu "Aktuāli vides pieejamības risinājumi Rīgas arhitektūrā prezentācija" kolēģijā tika secināts, ka nepieciešams veicināt Latvijas arhitektūras skolu, plānotāju un kompetento institūciju sadarbību vides pieejamības koncepcijas un risinājumu padziļinātā izpratnē ar mērķi uzlabot topošo profesionāļu kompetenci tādējādi nākotnē būtiski uzlabot projektu un plānojumu kvalitāti vides pieejamības jomā. (prezentācija šeit)