2013. gada Tallinas Arhitektūras biennālē tika aplūkota esošā pilsētas telpa, meklējot jaunas vīzijas un risinājumus videi, kas ir morāli un fiziski novecojusi. Divas trešdaļas Tallinas iedzīvotāju dzīvo ēkās, kas celtas laikposmā no sešdesmitajiem gadiem līdz astoņdesmito gadu vidum. Ar starptautisko ideju konkursu „Pārstrādājot sociālismu“ organizētāji — Igaunijas Arhitektūras centrs un Tallinas pašvaldība — aicināja arhitektus, ainavu arhitektus, urbānistus un augstskolu studentus, kas specializējas šajās jomās, izveidot nākotnes attīstības vīzijas tipveida blokmāju rajonam ar riņķveida plānojumu.

Veike-Eismē mikrorajons piesaista uzmanību, raugoties pa lidmašīnas iluminatoru vai skatoties pilsētas kartē. Tā izkārtojums, kura autori ir padomju ēras stārhitekti Marts Ports un Malle Mēlaka, ir balstīts uz utopisku ideju par apļveida pilsētu, kas kontrastē ar citiem modernajiem tipveida daudzdzīvokļu namu mikrorajoniem Tallinā. Kāds būs turpmākais šī sociālisma sapņa un sava laikmeta simbola liktenis? Ko no ideālisma apļveida pilsētas modeļa var pārnest uz šodienas vīziju par nākotni?

No vienas puses, Veike-Eismē rajons, kura projekts saņēma valsts apbalvojumu pēc celtniecības pabeigšanas astoņdesmito gadu beigās, turpmākai attīstībai piedāvā skaidru plānojuma struktūru. No otras puses, šis riņķveida plānojums ir arī sava veida šķērslis, kas kopumā rada ilūziju par funkcionālu vidi, kurā, līdzīgi kā citās modernās daudzdzīvokļu namu apbūves teritorijās, pilsētvide un šodienas dzīves ritms vēl joprojām nespēj atrast kopīgu valodu.

Ideju konkursā arhitekti un ainavu arhitekti iepazīstināja ar saviem priekšlikumiem un nākotnes vīzijām Veike-Eismē rajona attīstībai un piedāvāja risinājumus, kas šai unikālajai pilsētvidei dotu pievienoto vērtību. Dalībniekiem bija jāizvēlas tēma, kuru viņi uzskata par būtiskāko Veike-Eismē turpmākajā attīstībā. Piedāvātā ideja bija jāparāda gan ģenerālā plānojuma līmenī, gan detalizētu arhitektonisku risinājumu veidā, lai analizējot detaļas, varētu uztvert visu kopainu, un otrādi.

Konkursa dalībnieku priekšlikumi piedāvā ļoti atšķirīgas pieejas gan izvēlētās filozofijas, gan iejaukšanās apjoma ziņā. Veike-Eismē rajona nākotnes attīstības vīzijas piedāvā izveidot milzīgus parkus, uzbūvēt jaunas ēkas, lielākā vai mazākā apjomā rekonstruēt esošās ēkas, ieviest jaunas funkcijas, uzbūvēt tiltus un ierīkot trošu dzelzceļu, piedāvājot uz ilgtspējīgu attīstību balstītas metodes un dažādas idejas, ko iedzīvotāji paši var realizēt. Dažādas pieejas ļauj izveidot Veike-Eismē rajona identitāti, īstenojot risinājumus gan arhitektonisku detaļu līmenī, gan kopējā pilsētvides plānošanas līmenī.

Izstādē Rīgas Kongresu namā, kuru izveidojusi pašvaldības aģentūra „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” sadarbībā ar SIA „Rīgas Nami”, apskatāmi konkursā godalgotie darbi, priekšlikumi, kas saņēmuši žūrijas (Bjarke Ingels, Endriks Mands, Inga Raukas) atzinību, un daži no interesantākajiem risinājumiem par kuratoru (Karīna Teugu, Kadrija Klementi, Kaidija Eisa, Aets Adesrs) izvēlētajām tēmām. Tā ir saistīta ar populārzinātnisko pirmā Rīgas pilsētas arhitekta Reinholda Georga Šmēlinga (1840—1917) piemiņai veltīto konferenci „Rīga 2.0. Mikrorajonu otrā elpa”, kas notika 2013. gada 29. oktobrī.