Aizvadītā gada nogalē 20.12.2012. Rīgas pilsētas arhitekta kolēģija iepazinās ar pētījumu par Dailes teātra priekšlaukuma un tā piegulošās teritorijas attīstības iespējām. Pētījuma „Dailes teātrim piegulošās kultūras telpas attīstības stratēģija” mērķis ir izstrādāt priekšlikumu minētās teritorijas plānojumam, telpiskai sakārtošanai un attīstībai, ņemot vērā teātra intereses un tā iespējamo attīstību, kā arī sabiedrības vajadzības pēc funkcionālas, sakārtotas un estētiskas vides.

Tā kā Dailes teātrim piegulošā teritorija ir īpaši nozīmīga no pilsētas publiskās telpas aspekta, tās attīstība pieprasa risinājumu, kas ņemtu vērā gan paša teātra un tā apmeklētāju, gan arī Rīgas un tās iedzīvotāju intereses. Laika gaitā ir izskanējušas vairākas šīs teritorijas attīstības ieceres, kur saduras valsts, pilsētas, Rīgas iedzīvotāju un privāto attīstītāju intereses, un tāpēc ir nepieciešams izsvērts un uz padziļinātu izpēti balstīts lēmums par turpmāko attīstību.

Prezentācija "Dailes teātrim piegulošās kultūras telpas attīstības stratēģijas studija"

Video

Diskusijas 4.[74] sēdes protokols

Attēlos galerijā redzami 2 teātrim piegulošās teritorijas attīstības priekšlikumi, kas ir pētījuma izstrādātāja arhitekta Viktora Valguma un viņa komandas (SIA „Zenico Projekts”) provizoriska vīzija par to, kā nākotnē varētu tikt risināta teritorijas arhitektūra: Variants A

Variants B
Vēršam uzmanību, ka maketos attēlotie šobrīd neeksistējošie būvapjomi raksturo teorētisku iespēju; tās nav konkrētas apbūves ieceres un nedod reālu priekšstatu par to, kā nākotnē izskatīsies teritorija ap Dailes teātri. Sagaidāma ne viena vien spraiga ekspertu un arī Rīgas iedzīvotāju diskusija un viedokļu apmaiņa.