URBAN-SEE Baltic Interreg project

Urban Services for Energy Efficient solutions for Baltic cities basaed on an Interactive mapping tool, stakeholder involved business models and novel incentives schemes

Dalība Baltijas Jūras reģiona Inerreg projektā "Pilsetbūvneiciskie pakalpojumi energoefektivitātes risinājumiem Baltijas Jūras Reģiona  pilsētām  (interaktīvas kartes rīks, uzņemējdarbības modeļi iesaistot ieinteresētas puses un jaunie atbalsta mehānismi)"