Apstiprināts ar Rīgas domes
19.02.2013. lēmumu Nr. 5909

Pašvaldības aģentūra
RIGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS
Reģistrācijas Nr. 90002099755, Dzirnavu iela 60A-21, Rīga, LV-1050,
tālrunis 67105941, fakss 67105998, e pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Rīgā, 2013.gada 5.februārī

Pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs”
darba plāns 2013.gadam

1.    Uzdevums: sniegt profesionālu atbalstu arhitektūras projektiem kvalitatīvas pilsētvides veidošanai pašvaldības administratīvajā teritorijā -
1.1.    plānotie pasākumi:
1.1.1.    sadarbība ar Rīgas pilsētas būvvaldi sabiedriski nozīmīgu projektu kvalitātes vērtēšanā;
1.1.2.    sadarbība ar Pilsētas attīstības departamentu pilsētas stratēģisko attīstības plānošanas dokumentu un lokālplānojumu sagatavošanā;
1.1.3.    sadarbība ar sabiedriski nozīmīgu projektu īstenotājiem;
1.1.4.    dalība profesionālajās lēmējinstitūcijās;
1.2.    pētījumu ieceres:
1.2.1.    atbalsts pilsētvides renovācijas projektiem apkaimēs: daudzdzīvokļu dzīvojamo kvartālu pilsēttelpass kvalitātes un būvju ilgtspējības nodrošināšana;
1.2.2.    atbalsts projektiem publiskajā ārtelpā:
a)    publisko ūdens teritoriju pilsēttelpas attīstība;
b)    Dailes teātra laukuma un apkārtējās pilsēttelpas veidošanas nosacījumi;
c)    Līvu laukums un tā apkārtnes pilsēttelpas veidošanas nosacījumi. 2.    Uzdevums: veicināt arhitektūras procesā iesaistīto pušu sadarbību -
2.1.    plānotie pasākumi:
2.1.1.    konsultatīvās institūcijas „Rīgas pilsētas arhitekta kolēģija” darbības atjaunošana, tajā skaitā darbības nolikuma un sadarbības vienošanās atjaunošana;
2.1.2.    diskusijas un publikācijas par nozīmīgiem pilsētas publiskās ārtelpas un dzīvojamās vides kvalitātes jautājumiem (aktualitātes, izaicinājumi, vērtības, kompromisi principi, u.tml.), kā arī komunikācija ar sabiedrību;
2.1.3.    pieredzes apmaiņa un sadarbība ar Baltijas jūras reģiona pilsētu un Latvijas lielo pilsētu arhitektu dienestiem (Daugavpils, Ventspils, Viļņa, Liepāja, Rīga, Tallina);
2.2.    pētījumu ieceres:
2.2.1.    starptautiskās sadarbības projektu idejas un partneru apzināšana starptautiskā mērogā. 3.    Uzdevums: izstrādāt un īstenot programmas un projektus sabiedrības izglītošanas jomā.
3.1.    plānotie pasākumi:
3.1.1.    ceļojoša izstāde „Rīgas (2012) gada balva arhitektūrā” pa Rīgas apkaimēm;
3.1.2.    sabiedrības izglītības semināri (Rīgas skolu skolnieki, skolotāji);
3.1.3.    konference „Šmēlinga sarunas”;
3.1.4.    starptautiskā arhitektūras diena Rīgas pilsētas arhitekta birojā un citos arhitektu prakses centros pilsētā;
3.2.    izdevējdarbība:
3.2.1.    monogrāfija par arhitekti M.Staņu „Vienkārši ar vērienu” (autors J.Lejnieks) elektroniskās versijas prezentācija;
3.2.2.    angļu-latviešu „Pilsētvides vārdnīca” (autors S.Grava) elektroniskās versijas sagatavošana un prezentācija;
3.2.3.    monogrāfijas „Pirmais Rīgas pilsētas arhitekts J.D.Felsko” (autore D.Lāce) elektroniskās versijas sagatavošana un prezentācija. 4.    Uzdevums: popularizēt sasniegumus Rīgas arhitektūrā gan Latvijā, gan starptautiskā mērogā -
4.1.    plānotie pasākumi:
4.1.1.    Rīgas (2013) gada balvas arhitektūrā objektu atlase, vērtēšana, diskusija, balvas pasniegšana, sasniegumu komunikācija un seminārs Latvijā akreditēto valstu vēstniekiem;
4.1.2.    publikācija nacionālajos un starptautiskajos mēdijos par sasniegumiem Rīgas arhitektūrā;
4.1.3.    ceļojošā izstāde un buklets (latviešu, angļu un krievu valodās);
4.1.4.    prezentācijas par Rīgas arhitektūru;
4.1.5.    starptautiskā arhitektūras diena Kuldīgā;
4.1.6.    Rīgas dienas Viļņā (sadarbībā ar RD Ārlietu pārvaldi);
4.2.    līdzdalība arhitektūras popularizēšanas projektos:
4.2.1.    Latvijas kultūras dienas Frankfurtē 2013. gada oktobrī (sadarbībā ar Latvijas Banku un RD Ārlietu pārvaldi). 5.    Uzdevums: sistematizēt arhitektūras pakalpojumus pašvaldībā -
5.1.    plānotie pasākumi:
5.1.1.    Rīgas pilsētas arhitekta biroja rīcībā esošo resursu sistematizēšana, mājaslapas http://www.pilsetasarhitekts.riga.lv/ struktūras attīstība un dizaina pilnveidošana. 6.    Uzdevums: atbilstoši Aģentūras kompetencei sniegt konsultācijas par normatīvo aktu izstrādi, to grozījumiem un papildinājumiem -
6.1.    plānotie pasākumi:
6.1.1.    sadarbība ar Rīgas pilsētas būvvaldi un Latvijas lielo pilsētu arhitektu dienestiem jaunā būvniecības likuma komentēšanā. 7.    Uzdevums: atbilstoši Aģentūras kompetencei sagatavot nosacījumus un atzinumus arhitektūras projektiem pašvaldībā, tajā skaitā -
7.1.    plānotie pasākumi:
7.1.1.    sagatavot atzinumu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam par detālplānojumiem, kas izstrādājami saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem par Rīgas teritorijas izmantošanu un apbūvi, izskatot izstrādāto detālplānojuma 1.redakciju;
7.1.2.    sagatavot atzinumu Rīgas pilsētas būvvaldei par būvniecības iecerēm, kurām organizējama publiskā apspriešana saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem par Rīgas teritorijas izmantošanu un apbūvi, pirms būvniecības ieceres nodošanas publiskai apspriešanai. 8.    Uzdevums: sniegt maksas pakalpojumus saskaņā ar Rīgas domes apstiprinātu cenrādi;
8.1.    Plānotie pasākumi:
8.1.1.    Veikt tirgus izpēti.
Pielikumā: Darba plāna kalendārais grafiks uz 1.lpp.
Direktors,
Rīgas pilsētas arhitekts         ____________________    G.Princis

 

Pielikums Nr.1
Pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas
arhitekta birojs” darba plāns 2013.gadam

  Jan. Feb. Mar. Apr. Mai. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.
1.1.1.                        
1.1.2.                        
1.1.3.                        
1.1.4.                        
1.2.1.           o     o      
1.2.2.       o   o   o        
2.1.1.     o                  
2.1.2.   o o o o o     o o o o
2.1.3.     o   o     o   o o  
2.2.1.                        
3.1.1.                        
3.1.2.     o oo oo       o o o  
3.1.3.                     o  
3.1.4.         o         o    
3.2.1.     o                  
3.2.2.                 o      
3.2.3.                   o    
4.1.1.         o       o o    
4.1.2.                     o  
4.1.3.                        
4.1.4.     o o o              
4.1.5.                   o    
4.1.6.         o              
4.2.1.                   o    
5.1.1.                        
6.1.1.                        
7.1.1.                        
7.1.2.                        
8.1.1.           o            
    Apzīmējumi:
    Process/ Pasākuma sagatavošana
  o Aktivitāte/ Notikums

Direktors,
Rīgas pilsētas arhitekts         ____________________    G.Princis