Pēc Rīgas pilsētas arhitekta biroja iniciatīvas 2009. gada 13. novembrī – dienu pirms Rīgas pilsētas arhitekta (1879–1915) Reinholda Georga Šmēlinga 169. dzimšanas dienas (1840.14XI—1917.17.X) – Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā pirmo reizi notika „Šmēlinga sarunas”. Ar to tika iedibināta jauna tradīcija Latvijas galvaspilsētas arhitektūras dzīvē – ik gadu kādā no R. G. Šmēlinga projektētajām sabiedriskajām ēkām organizēt arhitektūras jomas profesionāļu un interesentu tikšanos. Nākošajos divos gados sarunām bija dažādas ievirzes, kopumā iezīmējot ar Rīgas arhitektūras attīstību saistītu pārdomu un ideju lauku. Pētījumu un pārdomu atziņās ar sarunu dalībniekiem Latvijas Ugunsdzēsības muzejā Hanzas ielā un R. G. Šmēlinga dzīvoklī Dzirnavu ielā dalījās Prof. Jānis Krastiņš – par R. G. Šmēlinga mantojumu un mainīgo modernisma ideālu atspoguļojumu Brīvības ielā, Dr. Daina Lāce – par pirmo Rīgas pilsētas arhitektu Johanu Danielu Felsko (1813–1902), arhitekts Visvaldis Sarma – par eklektismu kā stilu un neizbēgamību, mākslas vēsturniece Vita Banga – arhitekta Haralda Jūliusa Boses (1812–1894) mantojumu un arhitekte Liesma Markova – par Rīgas biržas ēkas pārveidošanu par mākslas muzeju.