• sl 001
 • sl 002
 • sl 003
 • sl 004
 • sl 005
 • sl 006
 • sl 007
 • sl 008
 • sl 009
 • sl 010
 • sl 011
 • sl 012
 • sl 013
 • sl 014
 • sl 015
 • sl 016
 • sl 017
 • sl 018
 • sl 019
 • sl 020
 • sl 021
 • sl 022
 • sl 023
 • sl 024
 • sl 025
 • sl 026
 • sl 027
 • sl 028
 • sl 029
 • sl 030
 • sl 031
 • sl 032
 • sl 033
 • sl 034
 • sl 035
 • sl 036
 • sl 037
 • sl 038
 • sl 039
 • sl 040
 • sl 041
 • sl 042
 • sl 043
 • sl 044
 • sl 045
 • sl 046
 • sl 047
 • sl 048
 • sl 049
 • sl 050
 • sl 051
 • sl 052
 • sl 053
 • sl 054
 • sl 055
 • sl 056
 • sl 057
 • sl 058
 • sl 059
 • sl 060
 • sl 061
 • sl 062
 • sl 063
 • sl 064
 • sl 065
 • sl 066
 • sl 067
 • sl 068
 • sl 069
 • sl 070
 • sl 071
 • sl 072
 • sl 073
 • sl 074
 • sl 075
 • sl 076
 • sl 077
 • sl 078
 • sl 079
 • sl 080
 • sl 081
 • sl 082
 • sl 083
 • sl 084
 • sl 085
 • sl 086
 • sl 087
 • sl 088
 • sl 089
 • sl 090
 • sl 091
 • sl 092
 • sl 093
 • sl 094
 • sl 095
 • sl 096
 • sl 097
 • sl 098
 • sl 099
 • sl 100
 • sl 101
 • sl 102
 • sl 103
 • sl 104
 • sl 105
 • sl 106
 • sl 107
 • sl 108
 • sl 109
 • sl 110
 • sl 111
 • sl 112
 • sl 113
 • sl 114
 • sl 115
 • sl 116
 • sl 117
 • sl 118
 • sl 119
 • sl 120
 • sl 121
 • sl 122
 • sl 123
 • sl 124
 • sl 125

 


Arta Zvirgzdiņa sagatavotā Rīgas pilsētas un ostas vēsturisko attēlu kolekcija Rīgas pilsētas arhitekta konferencei 2018: Osta un rīdzinieks. Mentālās un telpiskās pārmaiņas 100 gados.

Kolekcijā iekļauti attēli no 12. gs. līdz pat mūsdienām, kas ilustrē svarīgākās pilsētas un ostas vēsturi raksturojošās ainas cauri gadsimtiem, iezīmē Daugavas grīvas izmaiņas, ataino starpkaru Rīgu 1920.-1930. gados, rāda 2. pasaules kara un Padomju laika ietekmi un likumsakarīgo Ostas pārvietošanos un izplešanās jūras virzienā, apskata jaunāko laiku vēstures zīmīgākās pārmaiņas pēc 1991. gada, mūsdienu priekšlikumus un vīzijas, kā arī Krievu salas projektu.

IZMANTOTIE AVOTI:

 • Barzdeviča, M. Rīga zviedru laika kartēs un plānos 1621-1710. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2011.
 • Biedriņš, A., Ļakmunds L. No Doles līdz jūrai. Daugavas krastmalas Rīgā. Rīga: Zinātne, 1990.
 • Caune, A. Pati Rīga ūdenī. Arheologa stāsts par zudušo Rīdziņas upi, par pirmo ostu, kuģniecības līdzekļiem un amatiem senajā Rīgā. Rīga: Zinātne, 1992.
 • Drīzulis, A. (atb. red.). Rīga sociālisma laikmetā. Rīga: Zinātne, 1980.
 • Krastinš, J. (atb. red.). Rīga 1860-1917. Rīga: Zinātne, 1978.
 • Lapiņa, R. Senā Rīga grafikā. Rīga: Zinātne, 1989.
 • Lejnieks, J. Rīga, kuras nav. Rīga: Zinātne, 1998.
 • Pope, A. Rīgas osta deviņos gadsimtos. Rīga: Jumava, 2000.
 • Vanags, J. Rīgas osta. Vēsture, pieredze, attīstība. Rīga: LZA Ekonomikas institūts, 2010.
 • Zeids, T. (atb.red.). Feodālā Rīga. Rīga: Zinātne, 1978.
 • www.ostacilveksvesture.lv
 • www.zudusilatvija.lv
 • www.letonika.lv