Turpinot Rīgas pilsētas arhitekta biroja ikgadējo populārzinātnisko konferenču ciklu, šā gada 1. novembrī Tallinas ielas kvartālā notiks konference “RĪDZINIEKS UN OSTA. Mentālās un telpiskās pārmaiņas 100 gados”. Par konferencei atbilstošu mirkli izvēlēts brīdis, kad Rīgas brīvostas pārvalde strādā pie savas nākamās desmitgades attīstības redzējuma, pilsēta noslēdz darbu pie teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam, arhitektu un pilsētplānotāju vidē atdzimst diskusijas par ostas atstāto krastmalu reģenerāciju un sabiedrībā populāras kļūst sarunas par ūdens un ūdensmalu publisku pieejamību un izmantošanu.

Gadsimtiem Rīga aug kopā ar ostu ne tikai labklājības un drošības, bet arī telpiskā nozīmē – daļu no vecpilsētas vēsturiskās apbūves veido ostas noliktavas jeb spīķeri, tiek veidotas aizsargbūves Citadelē, Kobronskanstē un Daugavgrīvā. Pēc 2. pasaules kara, augot un attīstoties ar ostu saistītajai industriālai darbībai, tās infrastruktūra pamet pilsētas centru un plešas tālāk līča virzienā, aizņemot plašas, publiski nepieejamas teritorijas Daugavas abos krastos. Tas atstāj izmaiņas rīdzinieka kā ostas pilsētas iemītnieka identitātē un laika gaitā atsvešina iedzīvotājus no sajūtas, ka osta joprojām ir neatņemama Rīgas daļa, kas veido tās ekonomiku, ietekmē pilsēttelpu un apkārtējo vidi.

“Šā gada konferences tēma nav izvēlēta nejauši. Rīgai – pilsētai un ostai – ir kopīga vēsture, un pilnīgam priekšstatam par pilsēttelpas attīstību nepieciešams integrēts skatījums. Gan Rīga, gan osta vairāk nekā pirms astoņiem gadsimtiem dzimušas Daugavas, tās atteku un salu šūpulī, ostai kļūstot par gadsimtiem noteicošo Rīgas ekonomiskās attīstības, drošības un labklājības dzinējspēku. Ostas ģeogrāfiskā atrašanās vieta nozīmīgu tirdzniecības ceļu krustpunktā un pilsētas militārā nozīme jau izsenis iekļauj Rīgu starp Baltijas jūras reģiona nozīmīgākajām metropolēm. Lai gūtu pilnīgu priekšstatu par Rīgas pilsēttelpas attīstību un tās noteicošajiem faktoriem, viena nevar tikt skatīta atstatus no otras, tāpēc konferences ietvaros meklēsim atbildes uz jautājumiem, kā rast līdzsvaru starp ostas, uzņēmēju un iedzīvotāju interesēm un kā šo mijiedarbību veidot efektīvāku,” uzsver Rīgas pilsētas arhitekts Gvido Princis.

“Darbs pie Rīgas brīvostas Attīstības programmas 2019.-2028. gadam ir iegājis noslēdzošajā fāzē, un jau drīzumā to plānojam virzīt apstiprināšanai. Šajā konferencē ceram rast jaunas idejas un akcentus, iespējams, pat netradicionālu skatījumu uz jautājumiem, kas saistīti ar ostas, pilsētas un iedzīvotāju attiecībām un mijiedarbību, kas varētu papildināt ostas attīstības virzienus.  Mēs mērķtiecīgi mainām mūsu darbības filozofiju – Rīgas ostai ir jākļūst atvērtākai pret sabiedrību, tai jākalpo pilsētas un valsts interesēm, vienlaikus pildot gadu simtos uzņemto misiju – balstīt pilsētas un visas valsts tautsaimniecību,” atzīmē Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš.

Šogad konferences četrās daļās tiks apskatītas šādas tēmas:

  • Rīgas pilsētas un ostas saistītās vēstures izzināšana ir būtisks priekšnosacījums, lai runātu par kopēju nākotnes redzējumu un savstarpēji papildinošu pilsētas un ostas attīstību;
  • Rast līdzsvaru starp pilsētu, ostu un ražošanu ir viens no svarīgākajiem mūsdienīgas un dinamiskas pilsētas izaicinājumiem;
  • Sabiedrības iesaiste pilsētas, ostas un uzņēmējdarbības veidošanā ir neatņemama demokrātiskas un aktīvas sabiedrības sastāvdaļa. Esošās situācijas novērtējums un pasaules piemēru analīze ir svarīgs priekšnoteikums, lai veidotos kopīgs redzējums;
  • Iespēju un jaunu ideju prezentāciju maratons Rīga+Osta=Love tiks veidots kā katalizators jaunu sadarbības ideju ģenerēšanai pilsētnieku, pilsētas un ostas pārvaldes starpā.

Kā ārvalstu eksperts konferencē piedalīsies Karloss Zepeda (Carlos O. Zepeda, Nīderlande) – Roterdamas ostas pārvaldes projektu vadītājs un analītiķis, kurš specializējies ostu pārvaldes un tirgus analīzes jautājumos. Paralēli darbam vadot ostu attīstības procesus Roterdamas (Nīderlande) un Sohāras (Omāna) ostā, kā arī Brīvās tirdzniecības zonā Omānā, Karloss sniedz konsultācijas valdībām, ostu pārvaldēm un privātiem uzņēmējiem Indonēzijā, Ķīnā, Brazīlijā, ASV, Omānā, Argentīnā un Latvijā.

Savukārt no vietējiem konferences referentiem īpaši atzīmējami ir Latvijas vēstures doktors Mārtiņš Mintaurs, kkas konferencē uzstāsies ar referātu “Rīga. Pilsēta uz ūdens. (no pirmsākumiem līdz 1944. g.)”, un LU doktorands Guntis Vāveris – viņa referāta tēma būs “Osta kā jauns kaimiņš pilsētas ziemeļos: Rīgas ostas sociālekonomiskās dimensijas Padomju okupācijas laikā (1944–1990)”.

Konference notiks šā gada 1. novembrī no plkst. 9.30 līdz 19.00 Tallinas ielas kvartālā (Tallinas iela 10-3, Rīga). Konferenci organizē Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” sadarbībā ar Rīgas brīvostas pārvaldi.

Pieteikties konferencei iespējams Rīgas pilsētas arhitekta biroja mājaslapā www.arhitekts.riga.lv/konference.


Rīgas pirmajam pilsētas arhitektam Reinholdam Šmēlingam veltīto populārzinātnisko konferenci ik gadu rīko Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas pilsētas arhitekta birojs". Konferences nolūks ir aicināt kopā aktīvus sabiedrības pārstāvjus, arhitektus, būvniekus, plānotājus, politiķus un citus interesentus, lai diskutētu par pilsētai un nozarei svarīgiem jautājumiem, iepazītos ar jaunākajiem nozares pētījumiem un analizētu citu valstu pieredzi.